top of page
Villa HB

Villa HB

Einebustad på Solvang, Førde

2017-2019


Ei perle av ein heim! Bustaden ligg tilpassa terrenget og har ei utforming som skapar eit skjerma uteareal utan innsyn på baksida av huset. Bygget har materialer av god kvalitet og eit heilheitleg overflatekonsept. Fokus på volum og dagslys er gjennomgåande i bygget.


Villa HB er ein villa litt utanom det vanlege. Med sine runde former og eksklusive materialer skil den seg ut der den ligg i eit bustadfelt dominert av eldre bygg fra 70- og 80-talet. Eigarane var så heldige å få kjøpe ei sentral tomt i eit ettertrakta nabolag. Dei hyra inn Xform til å teikne huset og er strålande fornøgde med resultatet dei har fått.


Les meir om interiør og innvendige overflater her.


Vi takkar for eit unikt og kjekt prosjekt!

bottom of page