top of page

Victoria
Hotel

Prosjektpresentasjon

Dette er ein prosjektpresentasjon av nytt tilbygg til Victoria Hotel:

Nærverknad

Denne filmen viser nærverknaden av det nye tilbygget, korleis det framstår i bybildet i og rundt Florø sentrum:

Sol- og skuggeverknad

Denne filmen viser solvandring gjennom døgnet og verknaden det nye tilbygget har på omgivnadane:

bottom of page