top of page
Villa R

Villa R

Einebustad, Naustdal

2015

225 kvm


Bustaden har eit tydeleg og kubistisk uttrykk. Utkraginga gjev bustaden eit leikent uttrykk som dannar ein tydeleg kontrast mellom overbygg og inntrekte områder.

bottom of page