top of page
Slåtten skule

Slåtten skule

To nye byggetrinn, Førde

2014

Barne- og ungdomsskule

715 kvm


Slåtten skule har fått to nye byggetrinn. Tilbygga er i kontrast til opphavlege arkitektur med tradisjonelle saltakformer. Skulen har fått eit nytt og moderne uttrykk. Tilbygga har kompakte former der naudsynte funksjonar er skåret ut frå hovudform.

bottom of page