top of page
Nynorskens skog

Nynorskens skog

Nynorsk-hus i Førde

2018/19

Konkurranseprosjekt : NYNORSKENS SKOG


Nynorskhuset i Førde skal bli eit nasjonalt kraftsentrum for norsk språk og kultur.

Nynorskens skog er Xform sitt forslag, på vegne av ein investorgruppe, til Nynorskhuset.

Nynorskens skog skal vere eit signalbygg med identitet, vere sterkt og ikonisk. Arkitektur skal gje uttrykk for kjent og kjær natur - våre røter og vår stolthet. Eit fyrtårn som symboliserer kraft, liv og er fornybart. Ideen bak Nynorskens skog tufter på ein trestamme. Eit fantastisk skaperverk som på mange måtar reflekterar eit medie- og kommunikasjonshus. Nynorskens skog strekk seg mot himmelen, stolt og rak. Barken beskyttar med integritet. Nokon gonger stram og mørk. Andre gonger lys og imøtekomande. Innvendig forteller multikunstneren Oddvar si historie om om eit miljø i skogen utan vedtekne reglar.

bottom of page