top of page
Næringsbygg Lærdal

Næringsbygg Lærdal

Kiwi & 1881, Lærdal sentrum

2005

Forretnings- og bustadbygg - 2500 kvm


Bygget ligg sentralt til i nye Lærdal sentrum. Bygget er tredelt med forretning på gateplan, kontor i 2 etasje, og 8 bustader i tredje, med felles gatetun. Tiltakhavar har etterspurt eit moderne bygg, og utforminga gjenspeglar bygga i den moderne delen av Lærdal med enkle stramme former. Bygget har fått eit variert uttrykk og gode arkitektoniske løysingar. Utvendig materialer består i hovudsak av trekledning og glas.

bottom of page