top of page
Næringsbygg Øvre Årdal

Næringsbygg Øvre Årdal

Coop Øvre Årdal sentrum

2014

Forretnings- og bustadbygg : 4500 - 6000 kvm


Årdalssenteret ligg midt i Øvre Årdal sentrum med fjellsidene ruvende omkring. Senteret er tydeleg definert gjennom klåre linjer der fasade vender seg mot hovud gate. Form følgjer funksjon på tomta sine premisser. Senteret framhever eksisterande bygg ved å tydeleg bryta med eldre byggeskikk, samstundes som den teken opp og vidareførar dei skrå og meir moderne linjene til omkringliggjande bebyggelse. Aluminiumfasaden speglar tilliggande bygningar og gir mangfald til fasaden.

bottom of page