top of page
Klubbscene Larris

Klubbscene Larris

Scandic Hotel & SPA, Førde

2017


Klubbscena er ein ombygging av eksisterande areal på Scandic Hotel & SPA med ny konferansesal og møterom, samt eit spenstig tilbygg som skal romma ei klubbscene.

Det er ikkje så mye meir å seia om tilbygget enn, sjå på meg!

bottom of page