top of page
Fritidsbustad Stavang, Kinn

Fritidsbustad Stavang, Kinn

Stavang, Kinn

Bygget har ein tydeleg materialbruk og eit heilheitleg konsept som knytt saman eksteriør og interiør. Hovudromma vender seg ut mot havutsikta, og overgangen mellom ute og inne er minimal med vindauger med "usynlege" profilar, samt lik materialbruk i himling både inne og ute.

bottom of page