top of page
Bankhagen

Bankhagen

Forretnings- og bustadbygg, Sande i Sunnfjord

2017 / 2018

2500 kvm


Forettningsbygg med 8 bustader på toppen. Bygget framstår som ei kombinert nærings- og bustadsbygg med eit harmonisk materialbruk der funksjonar ikkje overskygger kvarandre. 4 av bustadane er på eit plan, 87 kvm - medan dei andre 4 er på to plan, 155 kvm. Bustadene har kvalitetar som einebustader. Xform sin interiørarkitekt utarbeida tilvalspakkar og interiørkonsept ved sal.

bottom of page