top of page
Atriumhagen

Atriumhagen

Bustadkompleks, Førde sentrum

2019

1800 kvm


Atriumhagen er eit bustadområde beståande av 12 bustadar i Førde sentrum, Lysthaugen.


Det er 6 leilegheiter på 140 kvm, og 6 leilegheiter på 120 kvm. Alle husværa har eit skjerma atrium i sentrum av bustaden. Atriumhagen vender seg vekk frå trafikk og støy, og relaterer seg til sin eigen private sfære - atriet. Den arkitektoniske tilnærminga er kompakte småskala-volum tilpassa situasjonen. Det er parkering og gjesteparkering i felles carportanlegg.

bottom of page