top of page

Renovering einebustad

Einebustad i Holten, Førde

2020


I dette totalrenoverings-prosjektet er løysingane blitt utarbeida gjennom godt samarbeid mellom arkitekt Tore Hillestad og int.arkitekt Sara Ødven. Renoveringa besto av fasadeendring med nytt uttrykk og materialer, samt ny romløysing, løft av himling og nye overflater innandørs.Leveransen frå interiørarkitekt var skisser av planløysing, møblering og overflater, samt tilbods- og arbeidsteikningar for å sikre avtalte produkt, løysingar og materiale.

bottom of page