top of page

Årdal Teknologisenter

Kombinert undervisnings- og kontorbygg, Øvre Årdal

2019-2022

Nybygg: ca. 1000 m2.

Rehabilitering: ca. 2600 m2.


Nytt teknologisenter i tilknytning til fagmiljø i Hydro, Høgskulen m.fl. Testlaboratorium, undervisningslokaler, auditorium, kontorlokaler og museum.


Interiørarkitekt var med i skisse- og anbodsfase, der oppgåva var i utvikle oveflatekonsept samt utarbeiding av naudsynte teikningar for implementering av dette.


Fokus på farge- og materialbruk som skal stimulere til trivsel, læring og kreativitet sto i fokus.

bottom of page