1/3
KJEM

X.BU KVAMSFOSSEN

Xform ynskjer å kunne tilby gode tomter og bustadprosjekt av høg kvalitet. Ved Kvamsfossen har vi no starta planlegginga av eit nytt bustadfelt - tett på naturen og med kort veg til skule, barnehage og andre viktige funksjonar i kvardagen. Her ynskjer vi å etablere eit heilskapleg bustadområde med 16-20 einebustadar - med moderne arkitektur, eit godt bumiljø og varierte, gode areal for uteopphald. Kvamsfossen bustadområde ligg vakkert til mellom Angedalselva og Gilgrova. Elvebrus, blåbærlyng, lauv- og furuskog gjev området særpreg. Vi vil tilby arealeffektive bueiningar av høg kvalitet med god funksjonalitet og lite behov for vedlikehald. Prosjektet vil legge vekt på på miljøriktige løysingar og ei skånsam tilnærming til eksisterande landskap og vegetasjon.

 

Gjennom dette prosjektet ynskjer vi å vise at eit bevisst og målretta arbeid med arkitektur i skånsamt samspel med naturen gjer eit heilskapleg og attraktivt bustadområde og legg rammene for eit godt bumiljø. Her er naturen premissgjevar for bustadene -

ikkje omvendt. Vi i kallar det ARK-I-NATUR.

Ta kontakt med oss om du ynskjer meir informasjon!

1Q2A7006-HDR-Edit.jpg
SOLGT

20 leilegheiter, 14 eldrebustadar, 11 hyblar midt i sentrum av Førde. Næring 1.-2. etasje. 

Ferdigstilt våren 2022.

Fra vei.jpg
SOLGT

ØVRE FOSSHEIM

4 bustadar i rekkje sentralt i Førde. Innhaldsrike bustader på 50 kvm. Ferdigstilte sommaren 2018.

20170823_Ullsentralen_0064.jpg
SOLGT

ULLSENTRALEN

24 leilegheiter midt i sentrum av Førde. Bustadar frå 24-125 kvm. Næring i 1.-2. etasje. 

Ferdigstilt sommaren 2017.

 
 
X FORM 002 sv.jpg

SVEIN TORSNES

DAGLEG LEIAR XFORM AS

Sivilarkitekt MNAL

+47 924 07 711

st@xform.no

X FORM 014 sv.jpg

CHRISTINA KVAMME

DAGLEG LEIAR XFORM EIGEDOM AS

Sivilarkitekt MNAL

+47 913 04 300

ck@xform.no

IMG_1225.jpg

TORE HILLESTAD

FAGLEG LEIAR

Arkitekt MNAL

+47 975 17 100

th@xform.no

Claudiu Tamas 2021_edited.jpg

CLAUDIU TAMAS

Passbilde_-_TFH_-_Seriøs.jpg

THERESE FELDE HILLESTAD

Sara Ødven.jpg

SARA ØDVEN

Interiørarkitekt BA

+47 976 25 028

sara@xform.no

Astrid Marie Vie 2021_edited.png

ASTRID MARIE VIE

Interiørarkitekt / fotograf

+47 997 25 143

astrid.marie@xform.no

ARKITEKTUR

Xform skapar arkitektur med identitet som gjev uttrykk for vår tid, med brei erfaring og kompetanse innan prosjektering av bygg og planprosessar.

INTERIØR

Xform utviklar spennande konsept og unikt design til din private heim, til næring eller til offentlege bygg!

EIGEDOM

Xform er ein moderne og framtidsretta utbyggar som ynskjer å skape og utvikle med kvalitet i fokus!

KONTAKT

Xform AS

Langebruvegen 15

6800 FØRDE

NORWAY

+47 913 04 444

post@xform.no

Supert! Melding mottatt.

Svein Torsnes

Dagleg leiar      

Xform AS

Sivilarkitekt

+47 924 07 711

st@xform.no

Tore Hillestad

Fagleg leiar   Arkitekt MNAL

+47 975 17 100

th@xform.no

Christina Kvamme

Dagleg leiar      

Xform Eiendom AS

Sivilarkitekt

+47 913 04 300

ck@xform.no

Claudiu Tamas

Arkitekt MNAL    

+47 948 11 569

claudiu.tamas@xform.no

Therese Felde

Haugseth

Arkitekt MNAL

+47 977 54 797

therese@xform.no

Sara Ødven

Interiørarkitekt BA

+47 976 25 028

sara@xform.no

Astrid Marie Vie

Interiørarkitekt 

+47 997 25 143

astrid.marie@xform.no