"Livskvalitet på blå resept"

Det handlar om ein kvardag med glede og meining, 

tilfredsheit, tryggleik og tilhøyrsle - det handlar om det som gjev livet verdi!

 

Livskvalitet kan målast på mange måtar. Vi i Xform meiner at kvaliteten på heimen din og omgjevnadane rundt har stor verknad på korleis du har det. Med gjennomtenkt arkitektur, høg kvalitet, gode løysingar og bonusfunksjonar som privat hagestove, frodig takterrasse, ekstra gjesterom og ei inviterande felles storstove trur vi Apotekargarden vil gje deg høg livskvalitet.

 

Her skal kvardagen vere avslappa og komfortabel. Du skal sleppe å tenkje på vedlikehald. Det har vi gjort for deg slik at du kan bruke tida på det du har lyst til. Kanskje vil du lene deg tilbake i godstolen for ei roleg stund med favorittboka i hagestova? Vere sosial med vener og familie i storstova eller på takterrassen, eller kanskje du heller vil snøre på deg fjellskoa og ta ein tur opp Hafstadkleiva før du møter gode vener for ein kaffikopp på Kunstmuseet? 

 

I Apotekargarden kan du leve eit urbant liv med nærleik til alt det eit sentrum kan tilby. 

 Arkitektur med identitet 

Kvalitet og estetikk 

Vestvendt, sentral og solrik plassering 

Fellesløysingar inne og på takterrassen 

Innglassa terrassar 

Bærekraftig arkitektur 

1/3

X.BU KVAMSFOSSEN

Xform ynskjer å kunne tilby gode tomter og bustadprosjekt av høg kvalitet. Ved Kvamsfossen har vi no starta planlegginga av eit nytt bustadfelt - tett på naturen og med kort veg til skule, barnehage og andre viktige funksjonar i kvardagen. Her ynskjer vi å etablere eit heilskapleg bustadområde med 16-20 einebustadar - med moderne arkitektur, eit godt bumiljø og varierte, gode areal for uteopphald. Kvamsfossen bustadområde ligg vakkert til mellom Angedalselva og Gilgrova. Elvebrus, blåbærlyng, lauv- og furuskog gjev området særpreg. Vi vil tilby arealeffektive bueiningar av høg kvalitet med god funksjonalitet og lite behov for vedlikehald. Prosjektet vil legge vekt på på miljøriktige løysingar og ei skånsam tilnærming til eksisterande landskap og vegetasjon.

 

Gjennom dette prosjektet ynskjer vi å vise at eit bevisst og målretta arbeid med arkitektur i skånsamt samspel med naturen gjer eit heilskapleg og attraktivt bustadområde og legg rammene for eit godt bumiljø. Her er naturen premissgjevar for bustadene -

ikkje omvendt. Vi i kallar det ARK-I-NATUR.

Ta kontakt med oss om du ynskjer meir informasjon!

4 bustadar i rekkje sentralt i Førde. Innhaldsrike bustader på 50 kvm. Ferdigstilte sommaren 2018.

ØVRE FOSSHEIM

24 bustadar midt i sentrum av Førde. Bustadar frå 24-125 kvm. Ferdigstilt sommaren 2017.

ULLSENTRALEN

 
 

DAGLEG LEIAR XFORM AS

Sivilarkitekt MNAL

+47 924 07 711

st@xform.no

SVEIN TORSNES

DAGLEG LEIAR XFORM EIGEDOM AS

Sivilarkitekt MNAL

+47 913 04 300

ck@xform.no

CHRISTINA KVAMME

FAGLEG LEIAR

Arkitekt MNAL

+47 975 17 100

th@xform.no

TORE HILLESTAD

DAG EIKÅS BJERK

Sivilarkitekt MNAL

+47 908 69 484

dag@xform.no

THERESE FELDE HILLESTAD

SARA ØDVEN

Interiørarkitekt BA

+47 976 25 028

sara@xform.no

ARKITEKTUR

Xform skapar arkitektur med identitet som gjev uttrykk for vår tid, med brei erfaring og kompetanse innan prosjektering av bygg og planprosessar.

INTERIØR

Xform utviklar spennande konsept og unikt design til din private heim, til næring eller til offentlege bygg!

EIGEDOM

Xform er ein moderne og framtidsretta utbyggar som ynskjer å skape og utvikle med kvalitet i fokus!

KONTAKT

Xform AS

Hafstadvegen 15

6800 FØRDE

NORWAY

+47 913 04 444

post@xform.no

Christina Kvamme

Dagleg leiar      

Xform Eiendom AS

Sivilarkitekt

+47 913 04 300

ck@xform.no

Svein Torsnes

Dagleg leiar      

Xform AS

Sivilarkitekt

+47 924 07 711

st@xform.no

Tore Hillestad

Fagleg leiar     

Sivilarkitekt

+47 975 17 100

th@xform.no

Dag Eikås Bjerk

Sivilarkitekt     

+47 908 69 484

dag@xform.no

Therese Felde

Haugseth

Sivilarkitekt

+47 977 54 797

therese@xform.no

Sara Ødven

Interiørarkitekt 

+47 976 25 028

sara@xform.no

 

© 2023 by Ingredients. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Pinterest Icon
  • Grey Instagram Icon