Hovedperspektiv.jpg

"Livskvalitet på blå resept"

Det handlar om ein kvardag med glede og meining, 

tilfredsheit, tryggleik og tilhøyrsle - det handlar om det som gjev livet verdi!

 

Livskvalitet kan målast på mange måtar. Vi i Xform meiner at kvaliteten på heimen din og omgjevnadane rundt har stor verknad på korleis du har det. Med gjennomtenkt arkitektur, høg kvalitet, gode løysingar og bonusfunksjonar som privat hagestove, frodig takterrasse, ekstra gjesterom og ei inviterande felles storstove trur vi Apotekargarden vil gje deg høg livskvalitet.

 

Her skal kvardagen vere avslappa og komfortabel. Du skal sleppe å tenkje på vedlikehald. Det har vi gjort for deg slik at du kan bruke tida på det du har lyst til. Kanskje vil du lene deg tilbake i godstolen for ei roleg stund med favorittboka i hagestova? Vere sosial med vener og familie i storstova eller på takterrassen, eller kanskje du heller vil snøre på deg fjellskoa og ta ein tur opp Hafstadkleiva før du møter gode vener for ein kaffikopp på Kunstmuseet? 

 

I Apotekargarden kan du leve eit urbant liv med nærleik til alt det eit sentrum kan tilby. 

 Arkitektur med identitet 

Kvalitet og estetikk 

Vestvendt, sentral og solrik plassering 

Fellesløysingar inne og på takterrassen 

Innglassa terrassar 

Bærekraftig arkitektur 

1/3
NYTT PROSJEKT

X.BU KVAMSFOSSEN

Xform ynskjer å kunne tilby gode tomter og bustadprosjekt av høg kvalitet. Ved Kvamsfossen har vi no starta planlegginga av eit nytt bustadfelt - tett på naturen og med kort veg til skule, barnehage og andre viktige funksjonar i kvardagen. Her ynskjer vi å etablere eit heilskapleg bustadområde med 16-20 einebustadar - med moderne arkitektur, eit godt bumiljø og varierte, gode areal for uteopphald. Kvamsfossen bustadområde ligg vakkert til mellom Angedalselva og Gilgrova. Elvebrus, blåbærlyng, lauv- og furuskog gjev området særpreg. Vi vil tilby arealeffektive bueiningar av høg kvalitet med god funksjonalitet og lite behov for vedlikehald. Prosjektet vil legge vekt på på miljøriktige løysingar og ei skånsam tilnærming til eksisterande landskap og vegetasjon.

 

Gjennom dette prosjektet ynskjer vi å vise at eit bevisst og målretta arbeid med arkitektur i skånsamt samspel med naturen gjer eit heilskapleg og attraktivt bustadområde og legg rammene for eit godt bumiljø. Her er naturen premissgjevar for bustadene -

ikkje omvendt. Vi i kallar det ARK-I-NATUR.

Ta kontakt med oss om du ynskjer meir informasjon!

Fra vei.jpg
SOLGT

ØVRE FOSSHEIM

4 bustadar i rekkje sentralt i Førde. Innhaldsrike bustader på 50 kvm. Ferdigstilte sommaren 2018.

20170823_Ullsentralen_0064.jpg
SOLGT

ULLSENTRALEN

24 bustadar midt i sentrum av Førde. Bustadar frå 24-125 kvm. Ferdigstilt sommaren 2017.

 
 
X FORM 002 sv.jpg

SVEIN TORSNES

DAGLEG LEIAR XFORM AS

Sivilarkitekt MNAL

+47 924 07 711

st@xform.no

X FORM 014 sv.jpg

CHRISTINA KVAMME

DAGLEG LEIAR XFORM EIGEDOM AS

Sivilarkitekt MNAL

+47 913 04 300

ck@xform.no

IMG_1225.jpg

TORE HILLESTAD

FAGLEG LEIAR

Arkitekt MNAL

+47 975 17 100

th@xform.no

Solveig_S_Døskeland.jpg

SOLVEIG SANDEN
DØSKELAND

Arkitekt MNAL

+47 473 63 561

solveig@xform.no

Claudiu Tamas 2021_edited.jpg

CLAUDIU TAMAS

Passbilde_-_TFH_-_Seriøs.jpg

THERESE FELDE HILLESTAD

Sara Ødven.jpg

SARA ØDVEN

Interiørarkitekt BA

+47 976 25 028

sara@xform.no

Astrid Marie Vie 2021_edited.png

ASTRID MARIE VIE

Interiørarkitekt / fotograf

+47 997 25 143

astrid.marie@xform.no

ARKITEKTUR

Xform skapar arkitektur med identitet som gjev uttrykk for vår tid, med brei erfaring og kompetanse innan prosjektering av bygg og planprosessar.

INTERIØR

Xform utviklar spennande konsept og unikt design til din private heim, til næring eller til offentlege bygg!

EIGEDOM

Xform er ein moderne og framtidsretta utbyggar som ynskjer å skape og utvikle med kvalitet i fokus!

KONTAKT

Xform AS

Langebruvegen 15

6800 FØRDE

NORWAY

+47 913 04 444

post@xform.no

Supert! Melding mottatt.

Svein Torsnes

Dagleg leiar      

Xform AS

Sivilarkitekt

+47 924 07 711

st@xform.no

Tore Hillestad

Fagleg leiar   Arkitekt MNAL

+47 975 17 100

th@xform.no

Christina Kvamme

Dagleg leiar      

Xform Eiendom AS

Sivilarkitekt

+47 913 04 300

ck@xform.no

Claudiu Tamas

Arkitekt MNAL    

+47 948 11 569

claudiu.tamas@xform.no

Therese Felde

Haugseth

Arkitekt MNAL

+47 977 54 797

therese@xform.no

Sara Ødven

Interiørarkitekt BA

+47 976 25 028

sara@xform.no

Astrid Marie Vie

Interiørarkitekt 

+47 997 25 143

astrid.marie@xform.no